thaicyberpoint.com
เคยมั้ย? ที่ต้องซื้อตั๋วแล้วล่ม…
แจ้งเพื่อทราบ: เนื้อหน้าต่อไปนี้ เป็นกรณีศึกษาที่เป็นการคาดเดาเหตุผลที่ทำไมถึงล่ม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลจริงบางส่วน นำไปใช้อ้างอิงในเหตุการณ์จริงว่าระบบจะล่มเพราะสิ่งที่คาดการณ์นี้ไม่ได้ แต่เป็นเน…