terma.com.tr
IŞIK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
FOTOMETRİK ÖLÇÜMLER Fotometrik ölçmeler, laboratuvar ortamında yapılan ve ışık ile ilgili olan her türlü ölçmeyi kapsar. Bu ölçmeleri, temel olarak aydınlık düzeyi ölçmeleri ve ışıklılık ölç…