terapeutic.cat
Altres tractaments - Terapèutic
El Tractament amb Diatèrmia consta d’uns bonus de 5 sessions per a garantir un bon seguiment en el tractament i comporta una bonificació econòmica.