techfree.info
របៀបបង្កើត File ហើយនឹង Directory ក្នុង VB.NET
អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត File ហើយនឹង Directory ក្នុងភាសា VB.NET។ VB.NET គឺអាចធ្វើការបង្កើត File ហើយនឹង Directory ដោយប្រើ FileStream Class , Stream Writer ហើយនឹង​​ Stream Reader ។