techfree.info
ការប្រើ Array List ក្នុងភាសា VB.NET(ភាគ៨.១)
អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Array list។Array list អាចអនុញ្ញាតអោយអ្នករក្សានៅធាតុជាច្រើនដូចទៅនឹង Arrayដែរ។Array List គឺ Dynamic structure ដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ចូល Object , លុប​, បន្ថែម នឹងយើងធ្វើការរាប់ចំនួននៃ Element។