techfree.info
ស្វែងយល់ពី Platform as a Service នៅក្នុង Cloud Computing
នាពេលបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់ Cloud Computing ត្រូវបានពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកអាយធី និង អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ គ្រាន់តែអ្នកខ្លះមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងតែប្រើជាបច្ចេកវិទ្យាអ្វី។ នៅក្នុង Cloud Computing Service មាន ៣ ប្រភេទ គឺ Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service។