techfree.info
របៀប Configure Static Route និង RIP នៅក្នុង Cisco Router
ថ្ងៃនេះ Techfree សូមបង្ហាញពីរបៀប Configure staitc Route និង Dynamic Route តើវាមានភាពខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?