techfree.info
របៀបទាញយកអត្ថបទលើអុីនធឺណិតដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹង Python & Scrapy
Scrapy ជាបណ្ណាល័យមួយរបស់ Python ដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកនូវមាតិការផ្សេងៗដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។