tarihansiklopedisi.com
Uygur Devleti
Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurularak 840 senesine kadar Orta Asya'da varlığını sürdürmüş Türk kağanlığıdır.