tappas.se
LIVET ÄR INGEN SJUKDOM MEN MAN DÖR ÄNDÅ
Titeln på detta blogginlägg har inget med resten att göra. Den kom bara för mig, håglöst drömmande som en dag i slutet av Januari. ”Du borde skaffa dig ett intresse” uppmanades den ensa…