taman-adabi.com
Islam Dalam Sastra Anonim Kejawen
Arif Wibowo, S.P., MPI. Dallikal, yen turu nyengkal wadine nyengkal, tegesipun kitabulla, natap mlebu ala wadi, tegese rahabapi, rahaba kang gawe sampur, hudan lil muttakina, yen wis wuda jalu estr…