taman-adabi.com
Perkembangan Kalam Sunni (4)
Bahrul Ulum, MPI. Pengkritik Kalam Sunni Ulama yang dengan terang-terangan mengkritik kalam Sunni adalah Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M). Tokoh paling terkemuka dari kalangan mazhab Hanbali …