talmir.co.il
מחבר DIN AUDIO להלחמה לפנל - נקבה 2 מגעים - טלמיר אלקטרוניקה
מחבר DIN AUDIO להלחמה לפנל - נקבה 2 מגעים SCHURTER ועוד קונקטורים, מחברים ומתאמים. לחצו למיפרט טכני מלא. צרו קשר לייעוץ מקצועי: 04-8520233