talmir.co.il
מחבר תעשייתי C16-3 - נקבה לפנל - 8 מגעים + הארקה - טלמיר אלקטרוניקה
מחבר תעשייתי C16-3 - נקבה לפנל - 8 מגעים + הארקה AMPHENOL ועוד קונקטורים, מחברים ומתאמים. לחצו למיפרט טכני מלא. צרו קשר לייעוץ מקצועי: 04-8520233