tallerspacs.com
Les actuals tendències en manteniment predictiu
Actualment, les empreses han transformat els seus departaments de manteniment cap al sistema de manteniment predictiu, per l'obligació de complir una sèrie de normes estrictes de qualitat i pressió competitiva. Aquests canvis han suposat un gran avanç de major productivitat en totes les empreses. Passar de realitzar reparacions i canvis de peces