tallerspacs.com
Els nostres serveis en metal·lomecànica
Com a empresa líder en el sector del manteniment industrial, un dels nostres serveis més sol·licitats són tots aquells que requereixen metal·lomecànica. Això significa que realitzem tota mena de treballs de manteniment industrial sobre màquines i productes metàl·lics que requereixen o tenen qualsevol mena de mecanització.