tallerspacs.com
Instal·lem les estructures metàl·liques que necessites
A Tallers Pacs com a empresa encarregada del manteniment industrial dels nostres clients, som especialistes en la fabricació, muntatge i instal·lació d’estructures metàl·liques. Oferim, a les fàbriques i empreses, tota mena de serveis per realitzar el manteniment industrial i la instal·lació d’estructures metàl·liques més completa