tallerspacs.com
L’acer inoxidable aplicat a les cintes transportadores
La mecanització dels sistemes de transport de productes o materials aplicat a la indústria es realitza gràcies a les cintes transportadores. Aquestes estan formades per una banda contínua que es mou entre dos tambors i pot està instal.lada inclinada, horitzontal o vertical, segons les característiques dels productes. Les cintes transportadores permeten facilitat de moviment i rapidesa i,