tallerspacs.com
4 normes bàsiques per al manteniment industrial en fabriques d’alimentació
A Tallers Pacs som molt conscients de tots els paràmetres que s’han de tenir en conta, no només en termes de neteja i manteniment industrial en fabriques d’alimentació, sinó també a nivell intern, en processos d’elaboració, empaquetatge i seguretat. És per això, que sempre que elaborem un pla de manteniment