taidekayttoon.fi
Taidehankkeet arkkitehtuurin alalla -kysely arkkitehtitoimistoille
Cupore ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL keräävät arkkitehtitoimistoilta tietoa taiteen käytöstä suunnittelu- ja rakennushankkeissa. Taidehankkeet arkkitehtuurin alalla -kyselyn tavoitteena on selvittää julkisen taiteen hyötyjä, taidehankkeiden käytännön toteutusta suunnittelu- ja ra