taidekayttoon.fi
Hyvällä mallilla – Seminaari julkisen taiteen hankintatavoista 26.4.2019
Taidekilpailu, suorahankinta, rinnakkainen luonnostilaus vai jotain ihan muuta? Kuinka turvataan tasapuolisuus ja avoimuus taiteilijavalintatilanteissa? Lisääntynyt kiinnostus julkisen taiteen tilaamiseen edellyttää taiteen hankintatapojen kehittämistä. Myös uusia, toimivia hankintamalleja nousee