taidekayttoon.fi
Blogissa: Taide pitkä, käsitykset vanhat – mikä tekee taiteesta meille niin tärkeää?
Tutkimustyön tuoksinassa olen päässyt kuulemaan, millaisia kadunmiesten ja -naisten taidekäsitykset ovat. Taidekäsityksillä viitataan pääasiassa määritelmiin siitä, mikä on taidetta. Käsitykset liittyvät usein kysymykseen: mikä tekee taiteellisesta ilmaisusta ja taiteen kokemisesta ihmiselle merkity