taichichuanwijchen.nl
Nieuwe video-opname
Afgelopen donderdag gaf één van mijn cursisten aan dat ze mijn video van de eerste acht houdingen uit de handvorm erg leerzaam vond. Maar dat deze een beetje snel liep en wat onduidelijk was. Mooi …