tagalogwords.com
LAKAMBINI - Tagalog Word
Lakambining pintakasi ng gaya kong anak-dukha, paralumang hingian ko ng ilaw ng aking diwa... What does it mean? It's a brand name!