tagalogwords.com
ANG - Tagalog Word
The Tagalog word ang is often translated as ‘the’ but it does not always have an English translation. ang bituin the star ang kabayo the horse ang mga dokumento the documents ang gusto ko what I want ang sabi nila …