tacosorgdrager.nl
De fietser en de maan
Door het keukenraam zag ik de volle maan achter de bladertakken van de donkere plataan; Licht en schaduw drukten zich als levend wit en zwart in de sluiers van mijn ademende hart. Uit de gloed van …