tacosorgdrager.nl
Aforisme 3
Elk waarnemen is gelijk ook oordelen. Dat blijkt onder andere uit deze gedachte zelf.