taalakkoord.nl
Inspiratie
Veel bedrijven zijn al aan de slag met het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid van hun medewerkers. Zij hebben hun aanpak uitgedacht, beproefd en verder ontwikkeld. Er zijn lessen geleerd en successen gevierd. Het is niet nodig het wiel opnieuw uit te vinden.