taalakkoord.nl
Inspiratie voor taal op de werkvoer
Lees hier goede voorbeelden van werkgevers die aandacht besteden aan taal op de werkvloer en doe er je voordeel mee in je eigen bedrijf!