taalakkoord.nl
Nieuws over subsidie Tel mee met Taal
Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan deze nieuwe subsidieregeling voor 2019.