t-pa.co.il
לחיות בבחירה | טיפה אחרת - וואטסו
כל החיים שלי אמרו לי מה לעשות, ועכשיו, כשהגיע הזמן שלי להחליט מה לעשות…אני פשוט לא יודעת מה לעשות עם הזמן הפנוי הזה היא הגיעה אלי לטיפול במים החיים, מתוך רצון לעזור לעצמה לחזור לאיזון, למצוא שקט בתוך הסערהבה היא נמצאת.עד לא מזמן, החיים שלה היו ברורים מאד. תמיד היה לה סדר יום צפוף, מלא …