t-pa.co.il
כוח המחשבה | טיפה אחרת - וואטסו
מחשבות הן כמו גלי הים. הן אין סופיות – סוואמי שיבננדה סוואמי שיבננדה אנחנו חיים בתוך ים של מחשבות.מחשבות שיש לנו על העולם, על המציאות…מחשבות שיש לנו על עצמנו…מחשבות של העולם עלינו…המחשבות האלו הן כמו גלים בים ולנו יש את היכולת לבחור את הגל המתאים לנו.זה לא קל…זה אפילו מאד מתסכל, כי המחשבות זורמות ללא …