swe595.se
Lovabukten Runt
I höstas när vi i HSS seglingskommitté pratade igenom seglingarna för 2013 tyckte vi att det fattades något. Nämligen en segling som sträckte sig över flera dagar och som gjorde att besättningarna får lite tillfälle att umgås tillsammans. Annars brukar det mest vara en endagssegling på en lördag, och sedan åker alla hem fort om