swaeghzingt.nl
KORENFESTIVAL 12 Januari 2020 in Zwaag!!!
Voor de 15e keer het KORENFESTIVAL SWAEGH ZINGT in Zwaag!!! Op zondag 12 januari aanstaande organiseert Swaeghs Zingt voor de 15e keer hun traditionele Korenfestival in De Witte Valk te Zwaag. Geweldig als wij dit (3e lustrum) met een zaal vol enthousiasten mensen kunnen vieren. En wat een progressie heeft ons koor doorgemaakt, tijdens festivals weten