svkbb.eu
Zrkadlo času - krása žien v priebehu storočí
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na výstavu Archeologického múzea v Sofii pri Bulharskej akadémii vied. Vernisáž výstavy sa koná 7.3. 2019 o 16,00. Výstava potrvá do 5. apríla 2019. Zrkadlo casu 2019