svkbb.eu
Poézia cez objektív - Michal Boľfa
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a autor Vás pozývajú na výstavu fotografií krajiny a zvierat Michal Boľfa Poézia cez objektív 30. 4. – 20. 5. 2019, ŠVK, 1. poschodie