svkbb.eu
Matej Bel z Očovej
Program venovaný Magnum decus Hungariae - Veľkej ozdobe Uhorska a vzácnemu dielu v zbierkach múzea: druhej časti Belových Notícií. Mateja Bela, jeho život a dielo Vám predstaví kurátorka Mgr. Mária Lásková. Program je vhodný i pre žiakov 2. stupňa ZŠ, prípadne študentov SŠ. Vstupné podľa platného cenníka múzea.