svkbb.eu
Letná čitáreň
Prevádzka obľúbenej Letnej čitárne bude spustená 5.6.2019. Okrem dennej tlače a príjemného posedenia pod lipami je novinkou tohto roku bohatý kultúrno-spoločenský program. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.