svkbb.eu
Judith Hermann - beseda s nemeckou spisovateľkou
Judith Hermann (1970) patrí medzi najslávnejšie spisovateľky svojej generácie. V roku 1998 debutovala knihou Sommerhaus, später. Táto kniha mala nezvyčajný ohlas a bola ocenená viacerými literárnymi cenami (Cena za literárnu tvorbu mesta Brémy, Hugo-Ball Förderpreis, Kleist-Preis). Viaceré jej knihy sa stali bestsellermi. V slovenčine zatiaľ vyšla len jej zbierka poviedok Nichts, als Gespenster - Nič len prízraky.