svkbb.eu
Ján Klaiška - divadelný a hudobný plagát
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozýva na vernisáž výstavy divadelných a hudobných plagátov Jána Kališku, ktorá sa uskutoční dňa 2. júla 2019 o 16.00 h v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy je Prof. Milan Sokol, akad. mal. a hudobný sprievod zabezpečuje Ivan Nagy. Výstava potrvá do 3. septembra 2019.