svkbb.eu
Bulharsko známe neznáme - vernisáž výstavy a klavírny koncert
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave a Dom národov - Raduana Vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografií Jordana Kolarova Bulharsko známe neznáme, ktorá sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 17.30 h v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. V programe vystúpia bulharské