svkbb.eu
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)
Štátna vedecká knižnica a Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pozývajú všetkých milovníkov a všetky milovníčky kultúry do svojich priestorov zapojiť sa do aktivít Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). DEKD sa koná každoročne v mesiaci september. Tento rok sa v 50-ich krajinách Európy ponesie v téme Umenie a zážitok. ŠVK a LHM ústredná téma inšpirovala sústrediť pozornosť na výtvarné umenie