svkbb.eu
Andrej Sládkovič
Štúrovského básnika, autora najdlhšej ľúbostnej básne na svete Marína a radvanského evanjelického kňaza Vám pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia priblíži na prednáške kurátorka Literárneho a hudobného múzea Mgr. Zlata Troligová. Tešíme sa na Vašu účasť!