svkbb.eu
Slovenský svetový kalendár – publikácia, ktorá návštevníkom ŠVK priblížila život krajanov z celého sveta
Slovenský svetový kalendár 2019 Z viac ako 20-ročnej vydavateľskej a zostavovateľskej skúsenosti a na bohatých základoch vydávania národných kalendárov na Slovensku a v slovenskom zahraničí, Vladimír Valentík v roku 2016 založil Slovenský svetový kalendár – najmladšie periodikum zahraničných Slovákov. Poslaním Kalendára je prispieť k prezentácií