svkbb.eu
Tlib 2019
Tlib 2019 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici usporiada v dňoch 20. – 21. mája 2019 XVIII. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib, ktorého tohtoročná téma bude Inteligentné technológie a Vzdelávanie v knižničnej praxi. Bližšie informácie ako aj návratku nájdete v priložených formulároch. Tešíme sa na Vašu účasť