svkbb.eu
Nový edičný titul - bibliografia Márie Terézie
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vydala pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780) výberovú bibliografiu, ktorej cieľom bolo v podobe bibliografických záznamov zdokumentovať nielen životopisné údaje a reformné úsilie ale aj spôsoby spomínania na Máriu Teréziu. Publikácia je jednou z posledných aktivít, ktorými chcela Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici počas roka