svkbb.eu
Zbierka historických i súčasných pohľadníc
Vlastníte zaujímavé historické i moderné pohľadnice s tematikou Banskej Bystrice a okolitých regiónov? Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici realizuje dlhodobú zbierku pohľadníc s tematikou týkajúcou sa Banskej Bystrice a Banskobystrického regiónu. Ak máte zaujímavé pohľadnice, ktoré môžu nám všetkým priblížiť pohľad do histórie, alebo majú potenciál