svidalskriveri.no
Om bibel og bygdeliv - Svidal Skriveri
Gjennom program-rekkja "Litteratur i grendehuset" har Jølster bibliotek og Rom for ord i fleire år samarbeidd om å bruke grendehusa på Jølster som våre litteraturhus. Endeleg er turen komen til Myklebust. Det vakre, gule huset ligg heilt nede i strandkanten ved Jølstravatnet. Når du ser ut glaset får du kjensla av å sitje i ein båt. Den originale astrupfana ber bibelordet: «Eit godt tre ber god frukt». Det høver godt for programmet denne kvelden