svetnauke.org
Pad satelita UARS (dopuna 2)
(23. septembar, 18h 25min) Poslednji podaci iz Centra za praćenje svemirskog otpada predviđaju da će satelit UARS pasti na teritoriju Afrike, 24. septembra u 05h 16 min po našem vremenu. Očekivana greška ove procene je +/- 5 sati. Na karti prikazana je predviđena lokacija za pad satelita. Plave i
Milan Milošević