svetnauke.org
Kad atomi đuskaju svi kao jedan- Boze-Ajnštajnov kondenzat
Prvi put predviđen u radovima Alberta Ajnštajna i Satiendra Nejt Bozea Boze-Ajnštajnov kondenzat (BAK) predstavlja sveti gral eksperimentalne fizike na čije je postizanje eksperimentalna fizika utrošila 70 godina. Razvijanjem kriogenskih tehnika, snižavanjem temeprature sve niže i niže, priroda n
Marko Rančić